היסטוריית שירות מקוונת של לנד רובר
היסטוריית שירות מקוונת של לנד רובר
יומני שירות מנייר? שייכים למאה הקודמת. היסטוריית השירות המלאה של כל הרכבים החדשים שיוצרו אחרי 1.07.2013 נשמרת באופן מקוון. בדיקות לפני מסירה, כל הטיפולים המתוכננים, פריטי שירות קשורים, בדיקות מרכב וכד'. היסטוריית השירות מתעדכנת לאחר כל ביקור במרכז שירות מורשה. צריך לגשת ליומן השירות שלך? בכל מרכז שירות מורשה באפשרותך לקבל את תדפיס היומן או את ההעתק האלקטרוני שלו.
 
למד בקלות את מועד השירות הבא שלך
 
הוכחה נגישה לביצוע טיפולי שירות בעבר, אם יש לבצע תיקונים במסגרת האחריות
 
מבט אחד על כל היסטוריית השירות שלך בכל מרכז שירות של חברת המזרח