1. פרטים אישיים
2. דגם רכב

מידע צרכני חשוב: במתן מידע זה אתה מסכים להיות קשר באמצעות השיטות הבאות של תקשורת, אלא אם כן תציין אחרת על ידי מתקתק אחת מהתיבות להלן. יגואר לנד רובר ישתמש במידע שנאסף כדי ליידע אותך על מוצרים ושירותים ולשפר את האופן בו אנו משרתים אתכם. הנתונים שלך יטופלו בהתאם לשנת 1998. המידע שלך חוק ההגנה על נתונים ייחשף רק ליגואר לנד רובר, קמעונאים, שותפי זיכיון, סוכנויות, חברות כלולות או הקשורים במתן שירותים לטובתך. אם ברצונך לעדכן או לתקן את המידע מרצון שנתת לנו, אנא צור קשר עם יגואר לנד רובר על 0800 110 110 עבור מוצרים לנד רובר.